Om oss

  • 2001 – 2005 Doktorsexamen i miljövetenskap
  • 2005 ht Miljöledningssystem 5p, Högskolan på Gotland (avslutad)
  • 2005 ht Miljö och kvalitetrevision 7,5p, Luleå Tekniska Universitet (avslutad)
  • 2008 – 2009 Lärare, allmänt utbildningsområde, 60 p, KUB 001 (helfart), distansutbildning, Karlstads Universitet (ej avslutad, 50p avklarat)
  • 2001- 2005 Doktorand, MTM, Örebro Universitet
  • 2006 – 2007 Driftingenjör och driftansvarig för Vatten och- Avloppsreningsverk vid Karlskoga Energi o Miljö AB
  • 2008 – 2010 Miljöutredare vid Karlskoga Energi o Miljö AB2011 – 2012 Driftsansvarig för Vattenverket och miljöutredare vid Karlskoga Energi o Miljö AB
  • 2012 – Miljöutredare, Mosseruds avfallsanläggning
  • 2012 – Företagsledare, GreeTA Miljö AB
  • Rening av länsvatten med avseende på kväve, Examensarbete (20 hp) i samarbete med Viktor Jonasson, Miljöteknik, Uppsala Universitet
  • Proplate, Oxelösund
  • Nikar Fordonservice
  • Bharat Forge, Kilsta AB
  • Chemring Nobel AS
  • Booforsen
  • LÅTAB
  • Uddeholms AB
  • Strömvalls
  • KEWAB
  • Skanska
  • Mälardalens Högskola i Västerås
  • Nina Klee, Lillemor Gustavsson, Thomas Kosmehl, Magnus Engwall, Lothar Erdinger, Thomas Braunbeck and Henner Holler (2004), Changes in Toxicity and Genotoxicity of Industrial Sewage Sludge Samples Containing Nitro- and Amino-aromatic Compounds Following Treatment in Bioreactors with Different Oxygen Regimes. Environ Sci & Pollut Res 11, 313-320

   

  • Lillemor K. Gustavsson, Nina Klee, Helena Olsman, Henner Hollert and Magnus Engwall (2004), Fate of Ah receptor agonists during biological treatment of an industrial sludge containing explosives and pharmaceutical residues Environ Sci & Pollut Res 11, 379-386

   

  • L. Gustavsson, M. Engwall (2006), Genotoxic activity of nitroarene-contaminated industrial sludge following large-scale treatment in aerated and non-aerated sacs. Sci of the Tot Environ 367 694-703

   

  • Lillemor Gustavsson, Henner Hollert, Sofie Jönsson, Bert van Bavel and Magnus Engwall (2007), Reed Beds Receiving Industrial Sludge Containing Nitroaromatic Compounds – Effects of outgoing water and bed material extracts in the umu-C genotoxicity assay, DR-CALUX assay and on early life stage development in Zebrafish (Danio rerio). Env Sci Pollut Res 14 (3) 202 – 211

   

  • Jönsson S, Gustavsson L, van Bavel B (2007) Analysis of nitroaromatic compounds in complex samples using solid-phase microextraction and isotope dilution quantification gas chromatography-electron-capture negative ionisation mass spectrometry. J Chromatogr A. 1164:65-73.

   

  • Gustavsson Lillemor, Kontroll av lakvattenrening genom toxicitetstester statistiskt kolorerade med kemisk/fysikaliska mätningar. Avfall Sverige rapport D2011:04

   

  • Gustavsson L, Engwall M (2012) Treatment of sludge containing nitro-aromatic compounds in reed-bed mesocosms – water, BOD, carbon and nutrient removal. Waste Management
   32: 104-109

   

  • Veronica Ribe; Emma Nehrenheim; Monica Odlare; Lillemor Gustavsson; RuneBerglind; Åke Forsberg (2012) “Ecotoxicological assessment and evaluation of a pine bark biosorbent treatment of five landfill Leachates”. Waste Management 32; 1886-1894

   

  • Lillemor K Gustavsson1*, Sebastian Heger2, Jörgen Ejlertsson3, Veronica Ribé4, Henner Hollert2 and Steffen H Keiter2 ”Industrial sludge containing pharmaceutical residues and explosives alters inherent toxic properties when co-digested with oat and post-treated in reed beds” Environmental Sciences Europe 2014, 26:8  doi:10.1186/2190-4715-26-8

   

  • Modin Hanna; Gustavsson Lillemor; Persson M Kenneth
   Toxicity in landfill leachate during treatment studied with multivariate data analysisSubmitted 2012-04-19 to Waste Management and research manuscript nr: WMR-12-0172