• Våtmarker – design och funktionskontroll

Välkommen till GreeTA!

GreeTA - Green Technology & Analysis
GreeTA är ett företag som erbjuder konsulttjänster, uppdragsutbildningar och analyser inom miljöområdet. Vi kan hjälpa er med hela kedjan från rådgivning, provtagning och analyser till utvärdering.

Prisbilden för analyserna är som hos andra labb men ofta med fördelen av kortare svarstid.
Vid överenskommelse kan analyserna göras direkt på plats vilket innebär att svar kan fås samma dag.

Ring eller mejla oss redan idag!


GreeTA betyder ”Green Technology & Analysis” och ”Grön teknik” syftar inte på energi utan på biologiska metoder för att rena förorenade jordar eller vattenmassor. Jag har erfarenhet av kompostering av oljeförorenade jordar och vassbäddar/våtmarker för att behandla industriavlopp och lakvatten, se mer under ”Tjänster – grön teknik”. Jag kan erbjuda hela kedjan från rådgivning, provtagning, analyser (såväl internt som externt) och utvärdering. Vid provtagning och analys ingår i uppdraget hela kedjan med beställning av provtagningsmaterial och väskor, provtagning, analys hos GreeTA eller externt och sammanställning av resultat och rapportering. Ring mig, jag sköter allt och sedan har ni er analysrapport! Ni kan även boka analyser på plats hos er, samma dag! Ni kan spara mycket tid genom att screena mark och jord och vattenprover, se under fliken ”Analyser i fält”

GreeTA kan erbjuda kemanalyser och ekotoxtester, såväl screeningsanalyser som standardiserade tester. Prisbilden för analyserna är som hos andra labb och svarstiden är kort, på många analyser oftast samma dag – se under fliken ”Analyser”. GreeTA är ackrediterat enligt ISO 17025 och omfattningen finner du under ”Ackreditering”

Du kan även få hjälp med miljöbalken, förordningar, kunskapskravet, substitueringskravet, miljörapporter, egenkontrollprogram, certifiering. Kika under fliken tjänster! Är du i behov av att få hjälp med att klassificera jord, avfall lakvatten etc i farligt/ofarligt, leta efter utsläppspunkten från en förorening ? Myndigheterna efterfrågar numer att även ekotoxanalyser ska ingå i utvärderingen. GreeTA kan erbjuda både akuta och kroniska toxicitetstester – se under fliken analyser!