Egenkontroll, Miljörapporter och Miljöcertifiering