Category

Analyser

Provtagning

Jag genomför provtagning på uppgrävda massor eller i schaktgropar för analys externt, hos GreeTA eller för screeninganalyser på plats. Jag gör provtagning av avloppsvatten, såväl kommunala reningsverk som industriavlopp samt vattendrag, sjöar eller anlagda våtmarker eller dagvattendam
Läs mer

Analyser i fält

GreeTA kan erbjuda analyser i fält och ute hos dig som kund. Detta gäller både screeninganalyser och analyser som ingår i ackrediteringsprogrammet. Fördelar med att göra analyser på plats är den korta svarstiden. Exempel på detta är provtagning och analys av utgående vatten vid en opt
Läs mer

Kemanalyser

I provtagningsprogrammet ingår fler metoder än de ackrediterade. De icke-ackrediterade metoderna körs med samma kvalitetskriterier som de ackrediterade med kontrollösningar. OBS, analyser måste bokas i förväg!   Parameter Metod Referens Svarstid 1,2 TOC Hach-Lange LCK 385,386 13h
Läs mer

Ekotox och bio-analyser

  Metod Referens Svarstid 1,2 **Bioluminiscens hos Vibrio fisheri (LumiMARA) SS-EN ISO 11348-3:2008 13 h, 2samma dag Tillväxthämning hos grönalger SS-EN ISO 8692:2012 23 dagar Tillväxthämning hos andmat SS-EN ISO 20079:2006 27 dagar Klorofyll a – extraktion med metanol SS 28170 2
Läs mer